МЕНЮ
ZASTAVA YUGO 60 EFI (145 A) 08.1991 - 06.1995
ZASTAVA YUGO 65 EFI (145 A) 07.1981 - 06.1995
ZASTAVA YUGO 0.9 04.1980 - 06.1992
ZASTAVA YUGO 55 04.1980 - 06.1995